Taekwondo Antrenör Kursu

Türkiye Taekwondo Federasyonu 1. 2. 3. ve 4. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ile ilgili bir duyuru yayınladı.
1. 2. 3. ve 4. Kademe Antrenör Kurslarının aşağıda belirtilen tarihlerde Konya’da  yapılması planlanmaktadır.
1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 15-26 Ağustos 2014
2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 15-31 Ağustos 2014
3.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 15-30 Ağustos 2014
4.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 15 Ağustos-05 Eylül 2014
Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saatler Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.
*Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacaklar Federasyonumuz Spor Genel Müdürlüğü Binası Süleyman Sırrı Sok. No:3 K:9 Yenişehir-Kızılay/ANKARA adresine istenilen tüm belgelerin asıllarını 11 Ağustos 2014 tarihine kadar KARGO  ile göndermeleri gerekmektedir.
(Not : Son Başvuru tarihi 11 Ağustos 2014)
(Önemli Not: Adliyeden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar Federasyon faksına (0312 310 90 42) mahkeme kararını fakslamaları ve onay alındıktan sonra Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.)
Halk Bankası Ankara Opera Şubesi: 
IBAN: TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04
Taekwondo Federasyonu
hesabına katılmak istedikleri kursla ilgili dekontun açıklama kısmına  “.... Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti" ibaresi ve adı soyadını belirtmek suretiyle yatırılacaktır.

Katılım Ücreti
1. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL
2. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL
3. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL
4. Kademe Antrenör Yetiştirme Ücreti : 600.00 TL

* Aranılan şartlara uymaması nedeniyle başvuruları kabul edilmeyenler ve Federasyonca kabul edilen fakat kursa katılmayan kursiyerlerin kurs katılım ücretleri her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir.
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU  1.KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Görevin yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ile casusluk, zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şikeve teşvik pirimi suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,
d) En az Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,
e) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor Federasyonlarının ceza veya disiplin kurullunca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
2) Başvurunun fazla olması halinde yukardaki şartların yanında sırasıyla; Taekwondo branşında Milli Sporcusu olmak, Üniversitelerin Beden Eğitim ve Spor Eğitimi veren Kurumların ile diğer Üniversite ve Yüksek Okullarında Mezun olmak, Yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
            
3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Milli Sporcu Belgesi sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 2. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Görevin yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ile casusluk, zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şike ve teşvik pirimi suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,
d) En az Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,
e) Tahkim Kurulu,  Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor Federasyonlarının ceza veya disiplin kurullunca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
2) Başvurunun fazla olması halinde yukardaki şartların yanında sırasıyla; Taekwondo branşında Milli Sporcusu olmak, Üniversitelerin Beden Eğitim ve Spor Eğitimi veren Kurumların ile diğer Üniversite ve Yüksek Okullarında Mezun olmak, Yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
            
3) 12 /5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Milli Sporcu Belgesi sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
4) 1.Kademe Yardımcı Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek. (Kulüp ve antrenör onaylı resmi yazı)
5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır. 
6) Büyükler Dünya Şampiyonası, Ordulararası Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında ilk üç giren sporcular 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursundan muaf tutularak 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılırlar.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 3. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR


1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Görevin yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ile casusluk, zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şike ve teşvik pirimi suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,
d) En az Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,
e) Tahkim Kurulu,  Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor Federasyonlarının ceza veya disiplin kurullunca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
2) Başvurunun fazla olması halinde yukardaki şartların yanında sırasıyla; Taekwondo branşında Milli Sporcusu olmak, Üniversitelerin Beden Eğitim ve Spor Eğitimi veren Kurumların ile diğer Üniversite ve Yüksek Okullarında Mezun olmak,           Yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
            
3) 12 /5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Milli Sporcu Belgesi sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
4) 2.Kademe Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde en az 2 gelişim semineri görmüş veya en az 2 yıl vizeli sayılmış olmak (kulüp onaylı resmi yazı)
5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 4. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Görevin yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ile casusluk, zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şike ve teşvik pirimi suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) 22 yaşını tamamlamış olmak,
d) En az Siyah Kuşak 2.Dan derecesine sahip olmak,
e) Tahkim Kurulu,  Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor Federasyonlarının ceza veya disiplin kurullunca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
2) Başvurunun fazla olması halinde yukardaki şartların yanında sırasıyla; Taekwondo branşında Milli Sporcusu olmak, Üniversitelerin Beden Eğitim ve Spor Eğitimi veren Kurumların ile diğer Üniversite ve Yüksek Okullarında Mezun olmak,           Yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
            
3) 12 /5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Milli Sporcu Belgesi sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
4) 3.Kademe Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 3 yıl çalışmış olduğunu  belgeleyen ve bu süre içerisinde en az 3 gelişim semineri görmüş veya en az 3 yıl vizeli sayılmış olmak (kulüp onaylı resmi yazı)
                          
5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.
6) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile Büyükler Dünya Şampiyonasında ve/veya Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, taekwondo branşında 1, 2., 3. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 4. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.
7) Büyükler Dünya Şampiyonası ve/veya Dünya Üniversiterarası Spor Oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az 2 defa Büyükler Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Ordulararası Dünya Şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde 3. Kademe antrenör kursundan muaf tutularak 4. Kademe baş antrenör kursuna katılırlar.
FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN FEDERASYONUMUZA GÖNDERECEK İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe (Açık adresli)
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir diploma  sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
3- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sportif ceza almadıklarına dair yazı (aslı)
4- Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen kurs katılım ücreti dekontu (aslı)
5- Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde Adliyeden alınmış olmalıdır.)
6- Sağlık raporu (Sağlık Kuruluşlarından)
7- 2 adet Fotoğraf
8- Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı)
9- Milli sporcular için Millilik Belgesi (aslı veya Federasyonca onaylı)
10- Siyah Kuşak 2. veya daha üst derece dan belgesi (Federasyonumuzdan çıktı alınacak)
11- Gelişim seminerlerine katıldığına veya istenilen sayıda vizeli olduğuna dair belge ya da resmi yazı.
12- 2.Kademe Antrenörlük kursuna başvuranlar bir yıl bir üst kademe antrenörün yanında çalıştığını beyan eden resmi yazı.
13- 3.Kademe ve 4.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna başvuranlar bu süre içinde ilgili kademede, antrenör olarak görev yaptıklarını beyan eden resmi yazı.
14- 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için; Taekwondo spor dalında antrenör kursuna başvuran Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren öğrenim kurumlarından mezun olanların( transkripleri öğrenim gördüğü okul veya noter onaylı) temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulacaktır.
15- 1.Kademe Yardımcı Antrenör Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden herhangi birinden muafiyetlik hakkı için; Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde (Transkrip okul veya noter onaylı) mezuniyet tarihinden itibaren 5 yıl içinde muaf tutulacaktır.
16- Kademeler itibariyle başka bir antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurstarihinden itibaren 4 yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  Taekwondo dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.(Antrenörlük Diplomalarını, Ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkriptini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir.)
17- Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Taekwondo spor dalında 5 yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulacaktır.(Antrenörlük diploması, ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkripini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir.)
18- Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile görev alan antrenörlerin Federasyonumuz antrenör eğitim talimatının 25. maddeye şartları uydukları halinde Federasyonumuza dilekçe ile başvuru yapmaları, onaylandıktan sonra o kademe antrenör yetiştirme kursuna başvurmaları gerekmektedir.

Henüz yorum yazılmadı. İlk yorum yazan sen ol!

Yorum yazın

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder